نویسنده = سیداکبر خداپرست
تعداد مقالات: 7
1. نقش ژن شبه استریکتوزیدین سینتاز-6 در مقاومت گیاه آرابیدوپسیس تالیانا در برابر Alternaria brassicicola

دوره 54، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 263-275

محمدمهدی سوهانی؛ سعیده علی‌دوست؛ سیداکبر خداپرست


2. ارتباط سرخشکیدگی بلوط ایرانی(Quercus brantii) با آلودگی آشکار و پنهان به Biscogniauxia mediterranea در جنگل‌های زاگرس

دوره 52، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 535-549

داریوش صفائی؛ سیداکبر خداپرست؛ منصوره میرابوالفتحی؛ صدیقه موسی‌نژاد


3. بازبینی گونه Pyricularia oryzae و معرفی میزبان‌های جدید این بیمارگر در ایران

دوره 52، شماره 1، بهار 1395، صفحه 67-83

عادل پردل؛ محمد جوان نیکخواه؛ سیداکبر خداپرست


4. وقوع لکه برگی، بلایت و پوسیدگی میوه کیوی(Actinidiae deliciosa)*

دوره 50، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 385-385

مژگان موسی خواه؛ عبدالحسین جمالی؛ سیداکبر خداپرست؛ مجید اولیاء


5. بررسی زیست‌شناسی قارچ Rhizoctonia oryzae-sativae عامل لکه موجی غلاف برگ برنج در استان گیلان

دوره 49، شماره 1، بهار 1392، صفحه 41-50

امیررضا امیرمیجانی؛ سیداکبر خداپرست؛ فریدون پاداشت؛ بابک ربیعی


6. ریخت‌شناسی، بیماری‌زایی و تعیین توالی بخشی از دی اِن اِی ریبوزومی Ceratorhiza hydrophila از روی برنج در ایران

دوره 48، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 411-415

امیررضا امیرمیجانی؛ سیداکبر خداپرست؛ فریدون پاداشت دهکائی؛ محمدمهدی سوهانی


7. تعیین وضعیت باروری و تیپ آمیزشی Cochliobolus miyabeanus، عامل لکه‌قهوه‌ای برنج در استان گیلان

دوره 45، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 101-112

اکرم شمسی؛ سیدعلی الهی‌نیا؛ سیداکبر خداپرست؛ صدیقه موسی‌نژاد