نویسنده = سیداکبر خداپرست
نقش ژن شبه استریکتوزیدین سینتاز-6 در مقاومت گیاه آرابیدوپسیس تالیانا در برابر Alternaria brassicicola

دوره 54، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 263-275

10.22034/ijpp.2019.35561

محمدمهدی سوهانی؛ سعیده علی‌دوست؛ سیداکبر خداپرست


ارتباط سرخشکیدگی بلوط ایرانی(Quercus brantii) با آلودگی آشکار و پنهان به Biscogniauxia mediterranea در جنگل‌های زاگرس

دوره 52، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 535-549

داریوش صفائی؛ سیداکبر خداپرست؛ منصوره میرابوالفتحی؛ صدیقه موسی‌نژاد


بازبینی گونه Pyricularia oryzae و معرفی میزبان‌های جدید این بیمارگر در ایران

دوره 52، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 67-83

عادل پردل؛ محمد جوان نیکخواه؛ سیداکبر خداپرست


وقوع لکه برگی، بلایت و پوسیدگی میوه کیوی(Actinidiae deliciosa)*

دوره 50، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 385-385

مژگان موسی خواه؛ عبدالحسین جمالی؛ سیداکبر خداپرست؛ مجید اولیاء


بررسی زیست‌شناسی قارچ Rhizoctonia oryzae-sativae عامل لکه موجی غلاف برگ برنج در استان گیلان

دوره 49، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 41-50

امیررضا امیرمیجانی؛ سیداکبر خداپرست؛ فریدون پاداشت؛ بابک ربیعی


ریخت‌شناسی، بیماری‌زایی و تعیین توالی بخشی از دی اِن اِی ریبوزومی Ceratorhiza hydrophila از روی برنج در ایران

دوره 48، شماره 3، آذر 1391، صفحه 411-415

امیررضا امیرمیجانی؛ سیداکبر خداپرست؛ فریدون پاداشت دهکائی؛ محمدمهدی سوهانی


تعیین وضعیت باروری و تیپ آمیزشی Cochliobolus miyabeanus، عامل لکه‌قهوه‌ای برنج در استان گیلان

دوره 45، شماره 2، دی 1388، صفحه 101-112

اکرم شمسی؛ سیدعلی الهی‌نیا؛ سیداکبر خداپرست؛ صدیقه موسی‌نژاد