کلیدواژه‌ها = پسته
تعداد مقالات: 6
1. بازنگری جدایه‏های Phytophthora parsiana با استفاده از چندشکلی ساختاری تک‏رشته‏ی دی‏اِن‏اِی ریبوزومی

دوره 54، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 317-335

زهرا میرسلیمانی؛ رضا مستوفی زاده قلمفرسا


2. بررسی تنوع میزبانی گیاهان علفی و ارتباطات فیلوژنتیکی در میان جدایه‌های Phytophthora parsiana

دوره 54، شماره 1، بهار 1397، صفحه 49-56

زهره انواری1؛ مریم میرطالبی؛ ضیاالدین بنی‌هاشمی


5. واکنش ارقام پسته به Phytophthora pistaciae و اثر دما بر بیماری‏زایی آن

دوره 49، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 279-296

زهرا میرسلیمانی؛ رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا؛ امیرحسین محمدی؛ محمد جواهری؛ ضیاءالدین بنی‌هاشمی


6. پوسیدگی ریزوکتونیائی ریشه و طوقه پسته در کرمان و کنترل بیولوژیکی آن

دوره 47، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 93-99

لاله ایلخان؛ رضا فرخی نژاد؛ محمد مهدی امینایی؛ حمید رحیم‌زاده بهزادی