کلیدواژه‌ها = نماتود انگل گیاهی
تعداد مقالات: 5
5. تأثیر عناصر نیتروژن، فسفر، روی و آهن بر نماتود مولد غده (Meloidogyne javanica) در کشت گلخانه ای خیار

دوره 46، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 263-274

حبیب اله چاره گانی؛ اکبر کارگر بیده؛ حبیب الله حمزه زرقانی