نویسنده = مهدی ارزنلو
تعداد مقالات: 8
2. شناسایی چند گونه بیمارگر گیاهی متعلق به خانواده Didymellaceae براساس تجزیه و تحلیل چند ژنی و ریخت‌شناختی در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی

دوره 54، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 87-110

10.22034/ijpp.2018.34319

سیما خدایی؛ مهدی ارزنلو؛ اسداله بابای اهری؛ عمر روتا استابلی؛ ایلاریا پرتوت


3. شناسایی ریخت‌شناختی و مولکولی Elsinoë punicae، عامل بیماری اسکب انار در استان‌های گلستان و مازندران

دوره 54، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 147-157

10.22034/ijpp.2018.34208

حجت‌اله ربانی‌نسب؛ مهدی ارزنلو؛ علیرضا دلیلی؛ محمدعلی آقاجانی‌نسب


7. بررسی مولکولی جدایه‌های Absidiaبر اساس ناحیهrDNA-ITS

دوره 49، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 447-451

زهرا ده بوید؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ حشمت‌اله رحیمیان؛ مهدی ارزنلو


8. ارزیابی مقاومت نسبی شش رقم آفتابگردان در برابر گونه Alternaria alternata

دوره 49، شماره 1، بهار 1392، صفحه 77-82

سیما خدایی؛ مهدی ارزنلو؛ اسداله بابای اهری؛ مصطفی ولیزاده