کلیدواژه‌ها = اُاُمیکوتا
تعداد مقالات: 7
1. بازنگری جدایه‏های Phytophthora parsiana با استفاده از چندشکلی ساختاری تک‏رشته‏ی دی‏اِن‏اِی ریبوزومی

دوره 54، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 317-335

زهرا میرسلیمانی؛ رضا مستوفی زاده قلمفرسا


3. تاکسونومی، فیلوژنی و بیماری‌زایی گونه‌های Pythium در شالیزارهای برنج استان فارس

دوره 53، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 31-53

فاطمه سلمانی نژاد؛ رضا مستوفی زاده قلمفرسا


4. شناسایی و ردیابی مولکولی Phytophthora melonis بر‌اساس ژنوم هسته‌ای و میتوکندریایی*

دوره 53، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 97-117

سیده معصومه ذو‌الانواری؛ رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا؛ علی دادخدایی


5. شناسایی و ردیابی اختصاصی ‌Phytopthora drechsleri، P. cryptogea و P. erythroseptica با واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

دوره 51، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 541-553

رضا موستوفی زاده قلمفرسا؛ ضیاء بنی هاشمی


6. بررسی روابط فیلوژنتیکی و خصوصیات تاکسونومیکی جدایه‌هایPythium spp. در مزارع غلات استان فارس

دوره 51، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 471-492

زینب بلبلی؛ رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا


7. بررسی خصوصیات مولکولی و ریخت‌شناختی عامل پوسیدگی صورتی سیب‌زمینی در انبارهای استان فارس

دوره 51، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 197-214

بنفشه صفایی فراهانی؛ رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا؛ جایلز هاردی؛ ترینا رجس