کلیدواژه‌ها = مقاومت
تعداد مقالات: 28
1. ارزیابی واکنش چند ژنوتیپ پرشین لایم به‘Candidatus Phytoplasma aurantifolia’ در شرایط گلخانه

دوره 56، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 345-358

10.22034/ijpp.2021.116656.303

سینا نوری زاده؛ رضا خاک‌ور؛ مرتضی گل محمدی؛ سید مهدی بنی هاشمیان؛ محمد مهدی فقیهی


4. شناساییQTLهای مقاومت به سفیدک پودری جو با استفاده از خانواده‌های F3 حاصل از تلاقی ارقام جو بادیا و کویر

دوره 55، شماره 1، بهار 1398، صفحه 19-32

10.22034/ijpp.2019.36778

سمیرا بختیاری بستاکی؛ حسین صبوری؛ مهدی ملاشاهی؛ حسین حسینی مقدم


5. نقش ترکیبات فنولی در واکنش ارقام نیشکر به بیماری سیاهک

دوره 54، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 65-76

10.22034/ijpp.2018.34177

سحر بهاری؛ مهدی صدروی؛ کوروش طاهرخانی


10. بررسی وضعیت بیماری‌زایی عامل بیماری زنگ زرد گندم (Puccinia striiformis f. sp. tritici) و عکس‌العمل ارقام تجاری گندم در برابر بیماری در دهه اخیر در استان فارس

دوره 52، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 297-316

عبدالکریم ذاکری؛ محسن یاسایی؛ فرزاد افشاری؛ ساسان رجایی؛ احمدرضا نیکزاد


11. واکنش ارقام تجاری و لاین‌های کلزا به جدایه ویروس موزاییک شلغم

دوره 52، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 147-159

مجید جعفری؛ مسعود شمس‌بخش؛ احمد معینی


12. واکنش افتراقی کدوییان به Phytophthora capsici و P. meloni*

دوره 52، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 289-294

حمیده پاسندی؛ ضیاء‌الدین بنی‌هاشمی


14. نقش چند ژن مرتبط با مقاومت در تعامل گیاه برنج با باکتری عامل بیماری نوار قهوه‌ای

دوره 51، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 523-539

امیر مسعود حیدری‌نژاد؛ ولی‌اله بابایی‌زاد؛ حشمت‌اله رحیمیان


15. مطالعه اجزاء مقاومت در مرحله گیاهچه به بیماری زنگ قهوه‌ای(Puccinia triticina Eriksson) در تعدادی از ارقام تجاری گندم

دوره 51، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 263-267

مسلم میرزانیا؛ مصطفی درویش‌نیا؛ هادی احمدی؛ داریوش گودرزی؛ محمود نصرالهی


16. بیان ژن های رمز کننده پپتید های ضد میکروبی تیونین و دفنسین در تعامل برنج با قارچ عامل بلاست، Magnaporthe oryzae*

دوره 50، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 311-317

زهرا ساداتی؛ محمدعلی تاجیک قنبری تاجیک قنبری؛ ولی اله بابایی زاد؛ حشمت اله رحیمیان


19. ارزیابی واکنش برخی توده‌های بومی خربزه ایران به ویروس کوتولگی زرد کدوئیان

دوره 49، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 229-239

طیبه کشاورز؛ مسعود شمس بخش؛ کرامت ایزدپناه


20. تأثیر دما در آلودگی گیاهان چغندرقند به ویروس پیچیدگی شدید بوته چغندرقند و بهبودی گیاهان آلوده

دوره 49، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 452-453

محمد حامد قدوم پاریزی پور؛ سید علی اکبر بهجت نیا؛ کرامت اله ایزدپناه


21. ارزیابی مقاومت نسبی شش رقم آفتابگردان در برابر گونه Alternaria alternata

دوره 49، شماره 1، بهار 1392، صفحه 77-82

سیما خدایی؛ مهدی ارزنلو؛ اسداله بابای اهری؛ مصطفی ولیزاده


24. القای مقاومت به ویروس موزائیک خیار با استفاده از سازه سنجاق سری ژن * 2b

دوره 48، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 209-219

سودابه کاوسی‌پور؛ علی نیازی؛ کرامت‌اله ایزدپناه؛ علی‌رضا افشاریفر؛ محسن یاسایی‌


25. القای مقاومت به ویروس کوتولگی زرد جو (BYDV-PAV) در گندم نان با به‌کارگیری روش خاموشی ژن پس از ترانویسی

دوره 47، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 67-82

محسن یاسایی؛ علیرضا افشاریفر؛ علی نیازی؛ شادی صالح زاده؛ کرامت‌اله ایزدپناه