تعداد مقالات: 479

2. تنوع بیماریزایی در جمعیت های قارچ (Lib.) de Bary Sclerotinia sclerotiorum در گیاهان روغنی در شمال و شمال غرب کشور

دوره 51، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-10

حسین ایرانی؛ محمد جوان نیکخواه؛ آقا ولی ابراهیم اف؛ اصغر حیدری


3. بیماری لکه‌زاویه‌ای ختمی خواب‌آلود ناشی از یک پاتووار مشابه با Pseudomonas syringae pv. syringae *

دوره 49، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-15

پژمان خدایگان؛ حشمت الله رحیمیان؛ مسعود شمس‌بخش


4. همه‌گیرشناسی بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه در استان گلستان: اثر بیماری بر صفات کمّی و کیفی مؤثر در عملکرد

دوره 47، شماره 1، دی 1390، صفحه 1-18

مرتضی عربسلمانی؛ سیدمحمود اخوت؛ عباس شریفی تهرانی؛ محمد جوان نیکخواه


5. Cryphonectria parasitica گروههای سازگار رویشی در جمعیتهای قارچ عامل سوختگی شاهبلوط در استان گیلان*

دوره 46، شماره 1، دی 1389، صفحه 1-10

شقایق مهدی نژاد مقدم؛ سید اکبر خداپرست؛ محمدجعفر فارسی


7. بررسی تنوع فازی در Pseudomonas fluorescens B1و تاثیر آن روی برخی ویژگی‌های رفتاری و بیوکنترلی باکتری

دوره 52، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-17

رباب اعزازی؛ مسعود احمدزاده؛ اکبر شیرزاد؛ وحید فلاح‌زاده؛ کیوان بهبودی


10. بررسی فعالیت آنزیم بتا- ۱ و ۴ اندوگلوکاناز در سه نماتد بیمارگر گیاهی

دوره 55، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-12

10.22034/ijpp.2019.36755

سیده نگین میرقاسمی؛ سالار جمالی؛ محمدمهدی سوهانی؛ آرش زیبایی


11. نقش ترکیبات فنولی در واکنش ارقام نیشکر به بیماری سیاهک

دوره 54، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 65-76

10.22034/ijpp.2018.34177

سحر بهاری؛ مهدی صدروی؛ کوروش طاهرخانی


14. بررسی باروری جنسی و تنوع ژنتیکی Magnaporthe salvinii عامل پوسیدگی ساقه برنج در شمال ایران

دوره 47، شماره 2، دی 1390، صفحه 107-119

راضیه پورسعید؛ محمد جوان نیکخواه؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ وحید خسروی


17. جنبه هایی از بیولوژی دو گونه رایج نماتودهای مولد زخم (Pratylenchus thornei و P. neglectus) در مزارع گندم آبی و ذرت مرودشت

دوره 45، شماره 2، دی 1388، صفحه 126-139

رضا قادری؛ اکبر کارگربیده؛ ضیاءالدین بنی هاشمی


19. معرفی چند گونه از Paratylenchus (Nematoda: Tylenchulidae) از ایران

دوره 49، شماره 2، آذر 1392، صفحه 137-156

رضا قادری؛ اکبر کارگربیده


20. مطالعه بیماری اسکای مو در بجنورد

دوره 48، شماره 2، آذر 1391، صفحه 143-153

اکرم فراشیانی؛ سید علی موسوی جرف؛ محمود رضا کریمی شهری


21. واکنش ارقام تجاری و لاین‌های کلزا به جدایه ویروس موزاییک شلغم

دوره 52، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 147-159

مجید جعفری؛ مسعود شمس‌بخش؛ احمد معینی


23. تشخیص مولکولی ژن‌های القاء شده گیاه سیب زمینی دخیل در دفاع علیه باکتری Ralstonia solanacearum

دوره 54، شماره 3، آذر 1397، صفحه 163-172

10.22034/ijpp.2018.34695

کبری مسلم‌خانی؛ جواد مظفری؛ مسعود شمس‌بخش؛ ابراهیم محمدی گل‌تپه